OGV-Website

2018 | Tag der of­fe­nen Tür Hödnerhof

Am 12.04.2018 führ­te uns Gärt­ner­meis­ter Pe­ter Köp­ke durch die ge­sam­te Blu­men­welt des Höd­ner­hofs. Köp­ke gab in­te­res­an­te Tips und Tricks für Gartler.